ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

شماری از جوانان ولایت هرات امروز با محمد نذیر احمدزی نایب دوم ولسی جرگه در دفتر کار اش دیدار و ملاقات نمودند.

این جوانان هراتی از مشکلات چون مانند تذکره تابعیت و ذکر زبان پشتو به عنوان زبان مادری در تذکره ها، عدم رسیدگی به مشکلات مهاجرین، مشکلات توزیع شهرک و سرپناه برای بیجاشده گان داخلی و خارجی، عدم دسترسی درست به مواد درسی شکایت نموده و از ولسی جرگه خواستند تا به این موارد مهم رسیدگی نمایند.

محمدنذیر احمدزی نایب دوم ولسی جرگه با حضرت الله ذکی جنرال قونسل افغانستان مقیم عربستان سعودی،در دفتر کارش دیدار نمود.

در این دیدار،جنرال قونسل افغانستان مقیم عربستان سعودی،در مورد فعالیت هایش به نایب دوم ولسی جرگه معلومات ارائه نموده،افزود که مشکلات مهاجرین افغان را در بخش های تذکره و پاسپورت مرفوع ساخته است.

محمدنذیر احمدزی نایب دوم ولسی جرگه با برخی بزرگان قومی در دفتر کارش ملاقات نمود.

در این دیدار بزرگان قومی ولایت خوست برخی مشکلات شان را با نایب دوم ولسی جرگه مطرح ساختند و از وی خواستند تا در بخش های امنیتْ معارف و صحت به مشکل آنان رسیده گی شود.

ولسی جرگه بودجه سال مالی ۱۳۹۷ را تصویب کرد.

در جلسه ای که به ریاست محمدنذیر احمدزی نایب دوم ولسی جرگه آغاز و به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ادامه یافت، اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمودند.

جلسه کمیته روسای ولسی جرگه تحت ریاست عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه دایر گردید.

در جلسه محمد نذیر احمدزی نایب دوم، عبدالقادر ځاځی، منشی ولسی جرگه، عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه، روسای کمیسیون های دایمی و روسای گروپ های پارلمانی ولسی جرگه حضور داشتند، پیشنهادات و نظریات شانرا در رابطه به قوانین و تعیین آجندای جلسات عمومی ولسی جرگه ارایه نمودند و در نتیجه بحث و فیصله مشترک به عمل آوردند که:

محمدنذیر احمدزی نایب دوم ولسی جرگه با نصیر احمد محزون اول نمره عمومی اکادمی نظامی دوره دهم دیدار نموده،لوح تقدیر ولسی جرگه را به وی اعطاء نمود.

نایب دوم ولسی جرگه از کوشش های علمی آقای محزون ستایش نموده،ابراز امیدواری نمود که همراه با سایر همسنگران خود،برای دفاع از کشور و خدمت به کشور خدمات صادقانه را انجام دهند.

اعضاي كميسيونهاي دور شانزدهم ولسي جرگه سال هفتم

اعضاي كميسيونهاي دور شانزدهم ولسي جرگه سال هفتم

جلسه کمیته روئسای ولسی جرگه تحت ریاست عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه دایر گردید.

در جلسه محمد نذیر احمدزی نایب دوم، عبدالقادر ځاځی منشی ولسی جرگه، عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روئسای کمیسیون های دایمی و روئسای گروپ های پارلمانی ولسی جرگه حضور داشتند، پیشنهادات ونظریات شانرا در رابطه به قوانین وتعین آجندای جلسات عمومی ولسی جرگه ارائه نمودند و درنتیجه بحث فیصله مشترک بعمل آوردند که:

محمدنذیر احمدزی تورن جنرال ولی محمد احمدزی قومندان قول اردوی 215 میوند را مورد تقدیر قرار داد.

در نشستی که به همین منظور در دفتر کار نایب دوم ولسی جرگه برگزار گردید،نایب دوم ولسی جرگه به پاس خدمات نیک و پاسبانی تورن جنرال ولی محمد احمدزی از نوامیس ملی کشور و شکست دشمنان،لوح تقدیر ولسی جرگه را برای وی اعطاء نمود.

ولسی جرگه وزیران دفاع ملی و امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را در پیوند به وضعیت امنیتی به خصوص حضور داعش در کشور،استجواب نمود.

در جلسه ای که به ریاست محمدنذیراحمدزی نایب دوم ولسی جرگه برگزار گردید،اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمودند.