ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه

رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه

دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (4): شماره: (039) تاریخ 24/10/ 1396

جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی

دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (4): شماره: (038) تاریخ 19/10/ 1396

جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی

نهاد های حامی رسانه ها و فعالان مدنی فعالیت های دارالانشای ولسی جرگه را مورد ستایش قرار دادند.

ین نهاد ها طی نشستی با حضور خدای نظر نصرت رییس عمومی دارالانشای ولسی جرگه می گویند، پیشرفت های کاری به ویژه در بخش سهل ساختن روند اطلاع رسانی از چگونگی فعالیت های ولسی جرگه انکار ناپذیر است.

دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (4): شماره: (037) تاریخ 17/10/ 1396

جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی

دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (4): شماره: (035) تاریخ 10/10/ 1396

جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی