ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

لیستگروپ های پارلمانی ولسی جرگه دوره شانزدهم سال اخیر

لیستگروپ های پارلمانی ولسی جرگه دوره شانزدهم سال اخیر

گروپ های دوستی پارلمانی

گروپ های دوستی پارلمانی

سوانح وکلای دوره شانزدهم

سوانح وکلای دوره شانزدهم

حاضری اعضای ولسی جرگه سال هشتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه

حاضری اعضای ولسی جرگه سال هشتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه

مجموعه اسناد تقنینی تصویب شده به اساس اجلاس( دوره شانزدهم تقنینی)

مجموعه اسناد تقنینی تصویب شده به اساس اجلاس( دوره شانزدهم تقنینی)

حاضری اعضای ولسی جرگه سال هفتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه

حاضری اعضای ولسی جرگه سال هفتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه

شماری از جوانان ولایت هرات امروز با محمد نذیر احمدزی نایب دوم ولسی جرگه در دفتر کار اش دیدار و ملاقات نمودند.

این جوانان هراتی از مشکلات چون مانند تذکره تابعیت و ذکر زبان پشتو به عنوان زبان مادری در تذکره ها، عدم رسیدگی به مشکلات مهاجرین، مشکلات توزیع شهرک و سرپناه برای بیجاشده گان داخلی و خارجی، عدم دسترسی درست به مواد درسی شکایت نموده و از ولسی جرگه خواستند تا به این موارد مهم رسیدگی نمایند.

محمدنذیر احمدزی نایب دوم ولسی جرگه با حضرت الله ذکی جنرال قونسل افغانستان مقیم عربستان سعودی،در دفتر کارش دیدار نمود.

در این دیدار،جنرال قونسل افغانستان مقیم عربستان سعودی،در مورد فعالیت هایش به نایب دوم ولسی جرگه معلومات ارائه نموده،افزود که مشکلات مهاجرین افغان را در بخش های تذکره و پاسپورت مرفوع ساخته است.