ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

ARM-WJ.png

لیستگروپ های پارلمانی ولسی جرگه دوره شانزدهم سال اخیر

لیست گروپ پارلمانی  اتحاد ملی ولسی جرگه

شماره

نام

ولایت

سمت

شماره تماس

 

         1             

غلام فاروق نظری

هرات

رئیس

0790401111

         2             

محمد فرهاد صدیقی

کابل

معاون

0707649215

         3             

فرشته امینی

نیمروز

منشی

0797220841

         4             

محمد هاشم فاریابی

فاریاب

عضو

0786205105

         5             

منورشاه بهادری

هرات

عضو

0703064041

         6             

میرالرحمان رحمانی

پروان

عضو

0790575757

         7             

شریف الله کامه وال

کابل

عضو

0777637777

         8             

هیلی ارشاد

کوچی

عضو

0793331033

         9             

حبیبه دانش

تخار

عضو

0707123333

     10             

معصومه خاوری

سمنگان

عضو

0777776476

     11             

عبدالواحد فقیرزاده

تخار

عضو

0700709262

     12             

محمد قیس حسن

کابل

عضو

0793810008

     13             

میرویس یاسینی

ننگرهار

عضو

0799010199

     14             

فریبا احمدی کاکر

قندهار

عضو

0799274139

     15             

محمد اسماعیل جوزجانی

جوزجان

عضو

07991000136

     16             

محمد عباس ابراهیم زاده

بلخ

عضو

0799000751

لیست گروپ پارلمانی  ملی یوالی ولسی جرگه

شماره

نام

ولایت

سمت

شماره تماس

 

         1             

انجنیر صاحب خان

لوگر

رئیس

0799004427

         2             

ملا سید محمد آخند

قندهار

معاون

0700305529

         3             

محمد نواب منگل

پکتیا

عضو

0799302066

         4             

محمد اکبر ستانکزی

لوگر

عضو

0788222249

         5             

راضیه سادات

پکتیا

عضو

0700147910

         6             

نادرخان کتوازی

پکتیا

عضو

0799301578

         7             

حاجی قدیر خروتی

پکتیا

عضو

0700832418

         8             

حبیبه سادات

هلمند

عضو

0700900887

         9             

حمیده اکبری

وردک

عضو

0799889668

     10             

زهرا توخی

زابل

عضو

0700266300

     11             

کمال ناصر اصولی

خوست

عضو

0700092827

     12             

حبیب افغان

کوچی

عضو

0796808080

     13             

خالد احمد پشتون

قندهار

عضو

0700300006

     14             

شکیلا هاشمی

لوگر

عضو

0799866335

     15             

سید محمد داوود ناصری

دایکندی

عضو

0700145555

لیست گروپ پارلمانی کاروان صلح

شماره

نام

تخلص

ولایت

سمت

شماره تیلفون

 

1

حاجی عبدالظاهر

قدیر

ننگرهار

رئیس

0799111111

2

جنرال نظیفه

ذکی

کابل

نائب اول

0700296611

3

حاجی محمد ولی

علی زی

هلمند

نائب دوم

0708264338

4

حاجی محمد نظیر

احمدزی

کوچی

منشی

0700291323

5

شکریه آیدین

پیکان

قندز

نایب منشی

0799693688

6

شکیبا

هاشمی

قندهار

سخنگوی اول

0799657092

7

داکتر فاطمه

عزیز

قندز

سخنگوی دوم

0799212254

8

مسعود خان

نورزی

هلمند

عضو

0707000420

9

محمدنعیم

لالی

قندهار

//

0700600005

10

حاجی امیرجان

دولت زی

ننگرهار

//

0795993635

11

صفی الله

مسلم

بدخشان

//

0797484848

12

حاجی صالح محمد

 

کنر

//

0700641201

13

حاجی سخی

مشوانی

کنر

//

0700592323

14

وږمه

ساپی

کنر

//

0707942827

15

آصفه

شاداب

فاریاب

//

0799274605

16

تورپیکی

پتمن

کابل

//

0799492717

17

محمد ظاهر

غنیزاده

بغلان

//

0795295865

18

دلاور

ایماق

بغلان

//

0700414176

19

عبدالودود

پوپل

هلمند

//

0707143278

20

سیما

جوینده

غور

//

0795723568

21

عباس

ابراهیم زاده

بلخ

//

 

22

عبدالواحد

فقیرزاده

تخار

//

0700709262

23

زیفنون

ساپی

لغمان

//

0799273283

24

برید جنرال الحاج نقیب الله

محبت

لغمان

//

0700399900

25

الحاج حبیب الرحمن

افغان

کوچی

//

0796808080

26

حاجی شیرعلی

احمدزی

کوچی

//

0708161950

27

محمدیوسف

صابر

کوچی

//

0700157328

28

حاجی حیدرجان

نعیم زوی

کوچی

//

0705200300

29

پروین

درانی

کوچی

//

0700251603

30

حمیده

احمدزی

کوچی

//

0786972799

31

هیلی

ار شاد

کوچی

//

0793331033

32

حاجی محمد اسمعیل

 

جوزجان

//

0795100030

33

فرشته

انوری

ننگرهار

//

0797526762

34

پیربخش

گردیوال

ننگرهار

//

0799635151

35

فریدون خان

مومند

ننگرهار

//

0799083537

36

امیر خان

یار

ننگرهار

//

0788000888

37

شایسته باز

ناصری

قندوز

//

0799151518

38

فریده

احمدی

نیمروز

//

0799349720

39

شکیلا

هاشمی

لوگر

//

0700235434

40

حبیبه

سادات

هملند

//

0700900887

41

داکتر فرشته

امینی

نمیروز

//

0797220841

42

داکترپروین

نورستانی

نورستان

//

0772588342

43

داکترعمر

ننگیالی

قندهار

//

0703426088

44

لیلما

ولی حکمی

ننگرهار

//

0799338626

45

بی بی حمیده

یوسفی

قندهار

//

0702359214

لیست گروپ پارلمانیملی پارلمان

شماره

 

اسم

تخلص

ولایت

وظیفه

شماره تلیفون

1

داکترعبیدالله

کلیمزی

 

کابل

رئیس

0786333330

2

رحیمه

جامی

 

هرات

معا ون

0799501940

3

موسی خان

نصر ت

 

فراه

منشی

0702131351

4

عبدالقادر

قلاتوال

 

زابل

سخنگو

0700282283

5

میربت خان

منگل

 

خوست

عضو

0773374340

6

ناجیه

بابکرخیل

 

پکتیا

//

0700200162

7

لیاقت الله

بابكرخيل

 

خوست

//

0707111666

8

عبدالصبور

خدمت

 

فراه

//

0799517953

9

فرشته

انو ری

 

ننگرهار

//

0700981010

10

فرشته

 

 امینی

نیمروز

//

0796151599

11

فریده

 

احمدی

//

//

 

12

عبدالودود

 

پوپل

هلمند

//

0707143278

13

داکترمحمود

 

 

کندهار

//

0702040299

 

14

 

 

محمد یوسف

 

 

صابر

 

کوچی ها

 

//

 

0785300501

15

حیدرجان

 

نعیم زوی

//

//

0793100200

16

منورشاه

 

بهادری

هرات

//

0703064041

17

فوزیه

رؤفی

فاریاب

//

0799271507

18

فریبا

 

احمدی

کندهار

//

0707126464

19

ابراهیم

 

غشتلی

پکتیکا

//

0702468888

20

داکترمجیب الرحمن

 

څمکنی

 

 

0799326796

 

لیست گروپ پارلمانی رسالت

شماره

اسم

تخلص

ولایت

وظیفه

شماره تلیفون

 

1

رئیس عبدالباقی

ملکزاده

تخار

رئیس

0700712080

2

محمد سرور

عثمانی فراهی

فراه

معاون

0707067435

3

قاضی راحله

سلیم

پنجشیر

سخنگو ومنشی

0700010669

4

فوزیه

ناصر یار

کابل

عضوه گروپ

0707125252

5

الحاج محمد اسحاق

رهگذر

بلخ

عضو

0799302446  0700511444

6

الحاج علم خان

آزادی

بلخ

//

0700500624

7

اسد الله

شریفی

بلخ

//

0794000444

8

صیفوره

نیازی

بلخ

//

0700509161

9

برشنا

ربع

بلخ

//

0799002483

10

الحاج خیر محمد

ایماق

سرپل

//

0799538230  0789902500

11

استاد ناجیه

بابکر خیل

بغلان

//

0700703189

12

الحاج سید اکرام الدین

معصومی

تخار

//

0700555333

13

میر امان الله

گذر

کابل

//

0797400400  0700239458

14

الحاج قاض نذیر احمد

حنفی

هرات

//

0773455976  0787656032

15

فهیمه

سادات

جوز جان

//

0700511476  0799444521

16

سید محمد موسی

جناب

باد غیس

//

0799246001  0700427587

17

قاضی عبدالرحیم

 

باد غیس

//

0799298592

18

محمد فرهاد

عظیمی

بلخ

//

0793444444

19

حاجی میرداد

نجرابی

کاپیسا

//

0777457078  0782600500

29

داکتر ظهیر

سعادت

پنجشیر

//

0700239442

21

عبدالرؤف

انعامی

بدخشان

 

0707483135

22

احمد

بهزاد

هرات

//

0700220275  0799452777

23

فوزیه

روفی

فاریاب

 

0799271507  0700141959

24

داکتر صالح محمد

سلجوقی

هرات

/./

0700649581  0799365105

25

قاضی محمد کبیر

میرزبان

تخار

//

0784537494

26

عباس

ابرهیم زاده

بلخ

//

0799000751  0795600600

27

طاهره

مجددی

کاپیسا

//

0708610794

28

ححضرت علی

 

ننگرهار

 

0700666666  0799111110

29

عاشق الله

وفا

بغلان

//

0700711711

30

دلاور

ایماق

بغلان

//

0700616176

31

حمیده

اکبری

وردگ

//

0799889668  0707449174

32

عبدالواحد

فقیرزاده

تخار

//

0700709262

33

 

 

 

 

 

34

 

 

 

//

 

لیست گروپ پارلمانی سبا

شماره

نام

تخلص

ولایت

وظیفه

شماره تیلفون

 

1

الحاج محمد الماس

ذاهد

پروان

رئیس

0700066600

2

انجینر شیرولی

وردک

کابل

عضو

0799806387

3

انجینرمحمداقبال

کوهستانی

کاپیسا

//

0799053929

4

حاجی غلام سرور

فایز

بادغیس

//

0799609848

5

صفیه

ایماق

بادغیس

//

0799826871

6

استاد نجلا

دهقان نژاد

هرات

//

0799362882

7

عبدالقادر قلاتوال

قلاتوال

زابل

//

0700282283

8

شریف الله

کامه وال

کابل

//

0777637777

9

الله گل

مجاهد

کابل

//

0777444600

10

الحاج میر الرحمن

رحمانی

پروان

//

0700709393

11

عبدالستار

خواصی

پروان

//

0700021884

12

ذکیه

سنگین

پروان

//

0700147262

13

حاجی میرداد خان

نجرابی

کاپیسا

//

0777457078

14

حاجی آغاجان

سنجنی

//

//

0799501597

15

طاهره

مجددی

کاپیسا

//

0799420593

16

حاجی محمد حسن

مموزی

لغمان

//

0700602973

17

الحاج محمدحسن

صحرایی

کوچی ها

//

0787684150

18

حاجی علی محمد

 

لوگر

//

0799874460

19

مولوی احمد الله

موحد

نورستان

//

0700642104

20

انجینر کمال

 

کندز

//

0778642577

21

ناجیه

بابکرخیل

پکتیکا

//

0700200162

22

ساهره

شریف

خوست

//

0799441368

23

معلم چهاری

 

کندز

//

07966407011

24

حاجی عبیدالله

بارکزی

ارزگان

//

0797060186

25

خواجه صدیق احمد

عثمانی

پروان

//

0799323232

26

فرشته

انوری

ننگرهار

//

0700981010

27

الحاج ملاتره خیل

محمدی

کوچی

//

0788202020

28

داکتر عصمت الله

شینواری

ننگرهار

//

0799554870

لیست گروپ پارلمانی سعادت ملی

شماره

اسم

تخلص

ولایت

سمت

شماره تیلفون

 

1

صفی الله

مسلم

بدخشان

رئیس

0797484848

2

نثاراحمد

غوریانی

هرات

معاون

0794555558

3

گل بادشاه

مجیدی

پکتیا

منشی

0799358888

4

عبدالستار

درزابی

جوزجان

عضو

0700895003

5

قدرت الله

ذکی

تخار

//

0777775523

6

حاجی محمد هاشم

فاریابی

فاریاب

//

0786205105

7

نظری ترکمن

ترکمن

کندز

//

0700979703

8

گل محمد

پهلوان

فاریاب

//

0700500933

9

قاضی محمد کبیر

مرزبان

تخار

//

0784537494

10

حاجی محمد اسمعیل

 

جوزجان

//

0795100030

11

شکریه پیکان

احمدی

کندز

//

0786129760

12

سید محمد حسن

شریفی

سرپل

//

0799428244

13

باز محمد

جوزجانی

جوزجان

//

0799353536

14

محمدذکریا

سودا

بدخشان

//

0799349170

15

محمد رضا خوشک

وطن دوست

هرات

//

0791888888

16

میررحمان

رحمانی

 

//

0790575757

17

غلام فاروق

نظری

هرات

//

0790401111

18

محمد هاشم

اورتاق

فاریاب

//

0700476363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست گروپ پارلمانی کاکس(تقویتمشارکت سیاسی زنان) سال 1393

شماره

نام / تخلص

ولایت

سمت

شماره تیلفون

 

1

فوزیه کوفی

بدخشان

رئیس

0707250000

2

وژمه صافی

کنرا

معاون

0707942827

3

لیلما ولی حکمی

ننگرهار

منشی

0799338626

4

شکریه پیکان

قندز

منشی

0786129760

5

ذکیه سنگین

پروان

سخنگو

0700147262

6

عزیزه جلیس

سرپل

عضو

0799043507   0781143507

7

فرشته امینی

نیمروز

 

0797220841  0796151599

8

ناهید احمدی فرید

هرات

//

0700425987  0700409261

9

ناجیه ایماق

بغلان

//

0700703189

10

راحله سلیم

پنجشیر

//

0700010669

11

صفیه ایماق

بادغیس

//

0799020217 0796410436

12

مریم کوفی

تخار

//

0700212108  0702277777

13

حمیده احمدزی

کوچی

//

0794986060 0781606061

14

جنرال نظیفه ذکی

کابل

//

0700296611

15

فوزیه روفی

فاریاب

//

0799271507  0700141959

16

صیفوره نیازی

 

//

0700509161

17

سایمه خوگیانی

ننگرهار

//

0708542222

18

سیما جوینده

غور

//

0795723568  0798805555

19

طاهره مجددی

 

//

0708610794

20

تورپیکی پتمن

ننگرهار

//

0799492717

21

سیمین بارکزی

هرات

//

0797903131

22

فوزیه ناصریار

کابل

//

0707125252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست گروپ پارلمانی صدای عدالت

شماره

اسم

تخلص

ولایت

وظیفه

شماره تیلیفون

 

1

شاه گل

رضایی

غزنی

رئیس

0799849199

3

چمن شاه

اعتمادی

غزنی

منشی

0783226585

4

استاد قربان علی

عرفانی

کابل

عضو

0700278131

5

احمد بهزاد

بهزاد

هرات

//

0799452777

6

همایون

 

پکتیا

//

0798711111

7

جبار

قهرمان

هلمند

//

0706005057

8

انجنیرصاحب خان

 

لوگر

//

0799004427

9

داکتر محمود

 

قندهار

//

0796025175

10

لیاقت الله

بابکرخیل

پکتیا

//

0707111666

11

محمد عارف

رحمانی

غزنی

//

0700277508

12

احمدشاه

رمضان

بلخ

//

0799226666

13

محمد رضاخوشک

وطن دوست

هرات

//

0791888888

14

صدیقه

مبارز

میدان

//

0799330660

15

رقیه

نایل

غور

//

0799739215

16

محمد علی

علی زاده

غزنی

//

0786911515

17

حاجی قربان

کوهستانی

غور

//

0773003030

18

عبدالرحمان

شهیدانی

بامیان

//

0799274444

19

خداداد

عرفانی

غزنی

//

0799349072

20

محمد حسین

فهیمی

سرپل

//

0708504467

22

عطاء الله جان

حبیب

قندهار

//

0799099991

23

اسدالله

سعادتی

دایکندی

//

0786901414

لیست گروپ پارلمانی افغانستان آزاد

شماره تماس

 

وظیفه

ولایت

نام / تخلص

شماره

0796788888

رئیس گروپ

خوست

همایون همایون

1.        

0791888888

منشی //

هرات

محمد رضا خوشک وطندوست

2.        

0785100249

سخنگو //

غزنی

محمد عارف رحمانی

3.        

0788603650

سخنگو //

پکتیا

محمد ابراهیم غښتلي

4.        

0799251616

عضو   //

فاریاب

فتح الله قیصاری

5.        

0797414314

عضو   //

غزنی

نفیسه عظیمی

6.        

0705368888

عضو   //

کابل

ربابه پروانی درویش

7.        

0700709262

عضو   //

تخار

عبدالواحد فقیرزاده

8.        

0799402222

عضو   //

هرات

احمد فرهاد مجیدی

9.        

0799288300

عضو   //

بغلان

محمد عظیم محسنی

10.    

0795100030

عضو   //

جوزجان

محمد اسماعیل محمدی

11.    

0786282030

عضو   //

هرات

محمد عارف طیب

12.    

0700009968

عضو   //

کندهار

عبدالرحیم ایوبی

13.    

0799161430

عضو   //

فراه

عبدالسمیع صمیم

14.    

0700711711

عضو   //

بغلان

عاشق الله وفا

15.    

0799843784

عضو   //

پکتیا

عبدالقادر ځاځي وطندوست

16.    

0799609848

عضو   //

بادغیس

محمد سرور فایز

17.    

0797903131

عضو   //

هرات

سمین بارکزی

18.    

0794555559

عضو   //

هرات

نثار احمد فیضی غوریانی

19.    

0777669977

عضو   //

پکتیکا

محمود خان سلیمانخیل

20.    

0778810850

عضو   //

ننگرهار

امیر خان یار

21.    

0700276643

عضو   //

کندز

عبدالودود پیمان

22.    

0786117036

عضو   //

کوچی

حبیب الرحمن افغان

23.    

0777776075

عضو   //

بغلان

دلاور ایماق

24.    

0799501597

عضو   //

کاپیسا

آغا جان

25.    

0777736418

عضو   //

غزنی

علی اکبر قاسمی

26.    

0799100010

عضو   //

فاریاب

نقیب الله فایق

27.    

0799534664

عضو   //

کابل

کبری مصطفوی

28.    

0794201350

عضو   //

ننگرهار

امیرجان دولتزی

29.    

 

لیست گروپ پارلمانی استقلال

شماره تماس

 

وظیفه

ولایت

نام / تخلص

شماره

0707111666

وکیل ولسی جرگه

خوست

لیاقت الله بابکرخیل

1          

0799597953

//

فراه

عبدالصبورخدمت

2          

0799338904  0702131351

//

فراه

موسی خان نصرت

3          

0700282283

//

زابل

عبدالقادر قلاتوال

4          

0707143278

//

هلمند

عبدالودود پوپل

5          

0700157328  0783500503

//

کوچی

محمد یوسف صابر

6          

0700200162    0700253598

//

پکتیکا

ناجیه بابکرخیل

7          

0700682127  0788222249

//

لوگر

محمد اکبر ستانکزی

8          

0795200300  0799869780

//

کوچی

حیدرخان نعیم زوی

9          

0787669977

//

پکتیکا

محمود خان سلیمان خیل

10      

0799326796

//

 

پکتیا

داکتر مجیب الرحمن څمکنی

11      

0708161950

//

کوچی

حاجی شیر علی احمدزی

12      

0700641201  0777710066

//

کنر

حاجی صالح محمد صالح

13      

0799501990

//

هرات

رحیمه جامی

14      

0707126464 0799274139

//

کندهار

فریبا احمدی کاکړ

15      

0799165826  0706405331

//

هلمند

نسیمه نیازی

16      

0799866335  0777775881

//

لوگر

شکیلا هاشمی

17      

0799349720  0707349720

//

نیمروز

فریده احمدی

18      

0703426088

//

کندهار

محمد عمر ننگیالی

19      

0799302066

//

پکتیا

نواب منگل

20      

 

 

Share this: