ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

ملاحظات

جنسیت

شماره تماس

حوزۀ انتخاباتی

تخلص

اسم

شماره

 

زن

0700226597

کابل

پروانی

استاد ربابه

1

 

زن

0799492717

کابل

پتمن

تورپیکی

2

 

مرد

0777335316-0799335316

کابل

بشردوست

رمضان

3

 

مرد

0700289453

کابل

قانونی

محمد یونس

4

 

زن

0799534664

کابل

مصطفوی

کبرا

5

 

مرد

0799600600-0700278182

کابل

سیاف

عبدالرب رسول

6

 

مرد

0799032716-0772104212

کابل

عرفان

عرفان الله

7

 

مرد

0799856150-0700290005

کابل

قاسمی

محمد ابراهیم

8

 

زن

0700238029-0799492717

کابل

ذهین کرو خیل

شینکی

9

 

زن

0700281864-0700241664

کابل

بارکزی

شکریه

10

 

مرد

0700277502-0799416107

کابل

عالمی بلخی

سیدحسن

11

 

مرد

0700281955

کابل

کلکانی

حاجی محمد داود

12

 

مرد

0700284012

کابل

منصور

عبدالحفیظ

13

 

مرد

0700278131

کابل

عرفانی

قربان علی

14

 

مرد

0797400400-0700239458

کابل

گذر

میرامان الله

15

 

مرد

0799403838

کابل

محقق

حاجی محمد

16

 

زن

0799436684-0708743668

کابل

نظری

فاطمه

17

 

مرد

0700275026

کابل

اوریاخیل

انورخان

18

 

مرد

0796199241-0794033340

کابل

مهدوی

داکترجعفر

19

 

مرد

0799333333

کابل

کاظمی

سید علی

20

 

مرد

0705146814-0799370037

کابل

صدیقی

حاجی محمد فرهاد

21

 

مرد

0700276024

کابل

عاطف

الحاج عزت الله

22

 

مرد

0777637777

کابل

کامه وال

شریف الله

23

 

مرد

0787200001-0799840532

کابل

انوری

الحاج سیدحسین

24

 

مرد

0700667701

کابل

سیاوش

بکتاش

25

 

مرد

0777444600

کابل

مجاهد

الحاج الله گل

26

 

مرد

0786011411-0793810008

کابل

حسن

قیس

27

 

مرد

0799806387

کابل

وردک

شیرولی

28

 

مرد

0799658658

کابل

جمعه زاده

رمضان

29

 

مرد

0786333330

کابل

کلیمزی وردک

داکترعبیدالله

30

 

زن

0797676810

کابل

نادری

فرخنده زهرا

31

 

زن

0700296611

کابل

ذکی

جنرال نظیفه

32

 

زن

0707125252-0799302249

کابل

ناصریار

فوزیه

33

 

مرد

0773455976-0787656032

هرات

حنفی

قاضی نذیراحمد

34

 

مرد

0700220275-0799452777

هرات

بهزاد

احمدشاه

35

 

مرد

0799402222-0799358888

هرات

مجیدی

احمدفرهاد

36

 

مرد

0700401111-0754060000

هرات

نظری

حاجی غلام فاروق

37

 

زن

0700425987-0700409261

هرات

احمدی فرید

ناهید

38

 

زن

0799425566

هرات

کروخی

مسعوده

39

 

زن

0799362882-0778812559

هرات

دهقان نژاد

نجلا

40

 

مرد

0700649581-0799365105

هرات

سلجوقی

محمدصالح

41

 

زن

0700418801-0795500907

هرات

همتی

شهناز

42

 

مرد

0774562932-0796268060

هرات

مجروح

غلام فاروق

43

ملاحظات

جنسیت

شماره تماس

حوزۀ انتخاباتی

تخلص

اسم

شماره

 

مرد

0799350632

هرات

جمشیدی

عبدالهادی

44

 

مرد

0799101364

هرات

شهید زاده

حاجی خلیل احمد

45

 

مرد

0799244920

هرات

طیب

حاجی محمدعارف

46

 

مرد

0700009492-0799157015

هرات

شهیر

الحاج محمد رفیق

47

 

مرد

0797000400

هرات

خوشک وطن دوست

محمدرضا

48

 

مرد

0703064041

هرات

بهادری

منورشاه

49

 

زن

0786786203

هرات

بارکزی

سیمین

50

 

مرد

0799161430

فراه

صمیم

سمیع الله

51

 

مرد

0799597953

فراه

خدمت

عبدالصبور

52

 

مرد

0707067435

فراه

عثمانی فراهی

الحاج محمدسرور

53

 

مرد

0799338904

فراه

نصرت

حاجی مامورموسی

54

 

زن

0799688278

فراه

ایوبی

استادحمیرا

55

 

زن

0799349720-0707349720

نیمروز

حمیدی

فریده

56

 

زن

0797220841

نیمروز

امینی

فرشته

57

 

مرد

0798600002

هلمند

آخندزاده

الحاج عبدالحی

58

 

مرد

0708264338

هلمند

علیزی

الحاج محمد ولی

59

 

مرد

0799230051-0708278595

هلمند

غفاری

شیخ نعمت الله

60

 

زن

0700900887

هلمند

سادات

حبیبه

61

 

مرد

0706005057

هلمند

قهرمان

عبدالجبار

62

 

مرد

0707000420

هلمند

نورزی

مسعودخان

63

 

مرد

0707142387

هلمند

پوپل

عبدالودود

64

 

زن

0799165826-0707420036

هلمند

نیازی

نسیمه

65

 

مرد

0703426088

کندهار

ننگیالی

حاجی محمدعمر

66

 

مرد

0799099991

کندهار

حبیب

عطاالله جان

67

 

مرد

0799240010-0700300006

کندهار

پشتون

خالد

68

 

زن

0799657092

کندهار

هاشمی

شکیبا

69

 

مرد

0700302653-0703434345

کندهار

بالا کرزی

عبدالخالق

70

 

مرد

0796025175

کندهار

.

داکترمحمودخان

71

 

مرد

0700305529

کندهار

آخند

ملاسیدمحمد

72

 

زن

0787692213-0700314861

کندهار

یوسفی

بی بی حمیده

73

 

مرد

0700600005

کندهار

لالی حمیدزی

محمد نعیم

74

 

مرد

070009968

کندهار

ایوبی

عبدالرحیم

75

 

زن

0700320456-0799274139

کندهار

احمدی کاکر

فریبا

76

 

مرد

0700282283

زابل

قلاتوال

عبدالقادر

77

 

مرد

0706861162

زابل

اندیوال

عبدالحبیب

78

 

زن

0705041014

زابل

توخی زابلی

زهرا

79

 

مرد

0700242570-0798401624

ارزگان

وطنوال

محمدهاشم

80

 

مرد

0797060186

ارزگان

بارکزی

حاجی عبیدالله

81

 

زن

0795225977

ارزگان

آزاد

ریحانه

82

 

زن

0799723782

دایکندی

محسنی

شیرین

83

 

مرد

0799335680

دایکندی

اکبری

محمدنور

84

 

مرد

0700273585-0700293585

دایکندی

صادقی زاده نیلی

نصرالله

85

 

مرد

0777232626

دایکندی

سعادتی

اسدالله

86

 

مرد

0799337719

غور

بحر

سیدنادرشاه

87

 

مرد

0799065588

غور

رضا زاده

الحاج کرام الدین

88

 

زن

0795723568-0798101836

غور

جوینده

سیما

89

 

مرد

0700278020-070609080

غور

ملکزاده

داکترمحمد ابراهیم

90

 

مرد

0799365387-0773003030

غور

کوهستان

حاجی قربان

91

 

زن

0799739215

غور

نایل

رقیه

92

 

مرد

0799246001-0700427587

بادغیس

جناب صاحب

سیدمحمد موسی

93

 

مرد

0799298592

بادغیس

رحیل

قاضی عبدالرحیم

94

 

زن

0799826871

بادغیس

ایماق

صفیه

95

 

مرد

0799609848

بادغیس

فایز

غلام سرور

96

 

زن

0786455428-0796725248

فاریاب

کارگر

رنگینه

97

 

مرد

0799251616

فاریاب

قیصاری

الحاج فتح الله

98

 

مرد

0786205105

فاریاب

.

حاجی محمد هاشم

99

 

زن

0799271507

فاریاب

رؤفی

فوزیه

100

 

زن

0799274605-0775882488

فاریاب

شاداب

آصفه

101

 

مرد

0799820270

فاریاب

فایق

داکترنقیب الله

102

 

مرد

0700476363-0786205105

فاریاب

اورتاق

محمد هاشم

103

 

مرد

0799124412

فاریاب

ته ینج

بشیراحمد

104

 

مرد

0799544544-0700544544

فاریاب

کارگر

محمد شاکر

105

 

مرد

0797840731

جوزجان

.

حاجی محمد اسماعیل

106

 

زن

0700511476-0799444521

جوزجان

سادات

فهیمه

107

 

مرد

0799353536

جوزجان

جوزجانی

بازمحمد

108

 

مرد

0700895003-0799774774

جوزجان

درزآبی

عبدالستار

109

 

مرد

0700274445-0794135060

جوزجان

بابرفرهمند

داکترعنایت الله

110

 

مرد

0799428244-0799104384

سرپل

شریفی بلخابی

سیدمحمدحسن

111

 

مرد

0799538230-0799535230

سرپل

ایماق

خیرمحمد

112

 

مرد

0799897864-0708504467

سرپل

فهیمی

محمدحسین

113

 

زن

0799043507

سرپل

جلیس

عزیزه

114

 

مرد

0772088224

سرپل

سادات

سید انور

115

 

مرد

0799396391-0799348207

بامیان

اکبری

استادمحمد

116

 

مرد

0799331951-0777331951

بامیان

فکوری بهشتی

سیدمحمدجمال

117

 

زن

0799398479

بامیان

ایلخانی

صفورا

118

 

مرد

0799274444-0777382638

بامیان

شیدانی

دگروال عبدالرحمن

119

 

زن

0700200162-0700253598

پکتیکا

بابکرخیل

ناجیه

120

 

مرد

0799301578-0700662838

پکتیکا

کتوازی

نادرخان

121

 

مرد

0799007311-0700274954

پکتیکا

گیلانی

سید اسحق

122

 

مرد

0700832418

پکتیکا

خروتی

حاجی عبدالقدیر

123

 

زن

0799441368

خوست

شریف

ساهره

124

 

مرد

0700092827

خوست

اصولی

کمال ناصر

125

 

مرد

0798788888-0798711111

خوست

 

همایون

126

 

مرد

0799008958-0707111666

خوست

بابکرخیل

لیاقت الله

127

 

مرد

0773374340-0777171856

خوست

منگل

داکتر میربت خان

128

 

مرد

0799358888

پکتیا

مجیدی

گل پادشاه

129

 

مرد

0799302066

پکتیا

منگل

نواب

130

 

مرد

0774129290

پکتیا

غشتلی

محمد ابراهیم

131

 

مرد

0799326796

پکتیا

حمکنی

داکترمجیب الرحمن

132

 

زن

0700147910

پکتیا

سعادت منگل

راضیه

133

 

مرد

0799004428-0777079381

لوگر

.

انجنیرصاحب خان

134

 

زن

0799866335-0700235434

لوگر

هاشمی

شکیلا

135

 

مرد

0700682127

لوگر

ستانکزی

حاجی محمد اکبر

136

 

مرد

0799874460-0707124141

لوگر

شهیدی

حاجی علی محمد

137

 

زن

0799889668-0707449174

میدان وردک

اکبری

انجنیرحمیده

138

 

مرد

0779017283

میدان وردک

ناصری

غلام حسین

139

 

زن

0700030258

میدان وردک

مبارز

صدیقه

140

 

مرد

0777206148

میدان وردک

درانی

حاجی عبدالاحمد

141

 

مرد

0700246407

میدان وردک

وردک

حاجی عبدالمجید

142

 

مرد

0700021884

پروان

خواصی

عبدالستار

143

 

مرد

0700066600-0799401100

پروان

زاهد

محمد الماس

144

 

زن

0700025883-0700251834

پروان

عزیزسادات

سامعه

145

 

مرد

0794004004-0707575757

پروان

رحمانی

الحاج میررحمان

146

 

مرد

0799323232-0700219172

پروان

عثمانی

خواجه صدیق احمد

147

 

زن

0700147262

پروان

سنگین

ذکیه

148

 

زن

0799420593

کاپیسا

مجددی

طاهره

149

 

مرد

0700279820

کاپیسا

صافی

محمد اقبال

150

 

مرد

0777457078

کاپیسا

نجرابی

الحاج میردادخان

151

 

مرد

0787834001-0799501597

کاپیسا

.

حاجی آغا جان

152

 

زن

0700010669

پنجشیر

سلیم

راحله

153

 

مرد

0700239442

پنجشیر

سعادت

داکترظهیر

154

 

مرد

0700642104

نورستان

موحد

مولوی احمدالله

155

 

مرد

0772588342

نورستان

نورستانی

داکترپروین

156

 

مرد

0700167364-0700166472

کنرها

شاهد

مولوی شاهزاده

157

 

مرد

0700592323

کنرها

.

حاجی سخی

158

 

مرد

0700641201-0777710066

کنرها

صالح

حاجی صالح محمد

159

 

زن

0707942827

کنرها

ساپی

وژمه

160

 

زن

0700004039-0799273283

لغمان

صافی

زیفون

161

 

مرد

0799350778-0700608008

لغمان

قرار

انجنیرمحمد عالم

162

 

مرد

0700602973

لغمان

مموزی

حاجی محمد حسن

163

 

مرد

0700399900

لغمان

.

برید جنرال نقیب الله

164

 

مرد

0700666666-0799111110

ننگرهار

.

حاجی حضرت علی

165

 

مرد

0700010199-0799010199

ننگرهار

یاسینی

میرویس

166

 

مرد

0786600070

ننگرهار

.

انجنیرسیداکرام

167

 

مرد

0788833666-0799111111

ننگرهار

قدیر

حاجی عبدالظاهر

168

 

مرد

0700601415

ننگرهار

یار

حاجی امیرخان

169

 

مرد

0700604654

ننگرهار

مومند

فریدون

170

 

مرد

0799635151

ننگرهار

گردیوال

حاجی پیربخش

171

 

مرد

0700293534

ننگرهار

.

انجنیر عبدالغفار

172

 

مرد

0799554870

ننگرهار

شینواری

داکترعصمت الله

173

 

مرد

0794201350

ننگرهار

دولتزی

امیرجان

174

 

زن

0799891005-0700635759

ننگرهار

یون

آرین

175

 

زن

0700981010-0797526762

ننگرهار

انوری

فرشته

176

 

زن

0799338626

ننگرهار

ولی حکیمی

لیلما

177

 

زن

0700692115

ننگرهار

خوگیانی

سامعه عزیز

178

 

زن

0700291310-0700725000

بدخشان

کوفی

فوزیه

179

 

مرد

0707363636

بدخشان

پیمان

امان الله

180

 

مرد

0700555555

بدخشان

زلمی مجددی

فضل عظیم

181

 

مرد

0707415300

بدخشان

ابراهیمی

داکترنیلوفر

182

 

مرد

0776481808

بدخشان

نیازی

عبدالولی

183

 

مرد

0700180902

بدخشان

پدرام

عبداللطیف

184

 

مرد

0797484848

بدخشان

مسلم

الحاج صفی الله

185

 

مرد

0707100900

بدخشان

سودا

محمد ذکریا

186

 

مرد

0772593583-0787415588

بدخشان

افضلی

الحاج شاه عبدالاحد

187

 

زن

0700212108-0700212108

تخار

کوفی

مریم

188

 

مرد

0799745100-0700709262

تخار

فقیرزاده

امیرعبدالواحد

189

 

مرد

0777161016-0700555333

تخار

معصومی

سیداکرام الدین

190

 

مرد

0700700004-0708881413

تخار

بیک

الحاج عبدالمطلب

191

 

مرد

0700712080-0799578100

تخار

ملکزاده

رئیس عبدالباقی

192

 

زن

0702011787-0799347454

تخار

دانش

حبیبه

193

 

مرد

0705500703

تخار

مرزبان

قاضی محمد کبیر

194

 

مرد

0700701800

تخار

.

حاجی عبدالجبار

195

 

مرد

0797380242

تخار

ذکی

قدرت الله

196

 

مرد

0700714444-0799212254

کندز

عزیز

داکترفاطمه

197

 

زن

0799151518

کندز

ناصری

شایسته باز

198

 

مرد

0799358075

کندز

نادری

سید داود

199

 

مرد

0787700740-0707079136

کندز

پیمان

عبدالودود

200

 

زن

0799693688

کندز

پیکان احمدی

شکریه

201

 

مرد

0799334530-0797582050

کندز

ابراهیمی

حاجی عبدالرؤف

202

 

مرد

0700979703

کندز

ترکمن

الحاج الله نظر

203

 

مرد

0796407011

کندز

چهاری

معلم چاری

204

 

مرد

0778642577

کندز

صافی

انجنیرکمال

205

 

زن

0799538230

بغلان

ایماق

ناجیه

206

 

مرد

0700666111-0700898889

بغلان

رامین

عبیدالله

207

 

مرد

0700204077-0799204077

بغلان

نادری

سید منصور

208

 

مرد

0705550000

بغلان

محسنی

محمد عظیم

209

 

مرد

0795295865-0705961343

بغلان

غنی زاده

محمد ظاهر

210

 

مرد

0700200205-0700275570

بغلان

مهدی

داکترمحی الدین

211

 

مرد

0700616176

بغلان

ایماق

دلاور

212

 

زن

0799435848-0706301111

بغلان

عیسی خیل

شکریه

213

 

مرد

0799208373

بلخ

عبده

محمد

214

 

مرد

0700500624

بلخ

آزادی

حاجی علم خان

215

 

مرد

0799226262

بلخ

رمضان

احمدشاه

216

 

مرد

0799000751-0795600600

بلخ

ابراهیم زاده

عباس

217

 

مرد

0799302446-0700511444

بلخ

رهگذر

الحاج محمد اسحق

218

 

مرد

0794000444

بلخ

شریفی

اسدالله

219

 

مرد

0788908050-0799166146

بلخ

رحمانی

مولوی عبدالرحمن

220

 

مرد

0793444444

بلخ

عظیمی

محمد فرهاد

221

 

زن

0700509161

بلخ

نیازی

صیفوره

222

 

زن

0799002483

بلخ

ربیع

برشنا

223

 

زن

0799234193-0700512222

بلخ

صافی

داکتر گلالی نور

224

 

مرد

0772142007-0776916731

سمنگان

فرقانی

مخدوم مجیب الله

225

 

مرد

0799705277-0778874441

سمنگان

محمدی

مخدوم ابدالله

226

 

زن

0778501806

سمنگان

خاوری

داکترمعصومه

227

 

مرد

0799799373

سمنگان

زهیر

محمد طاهر

228

 

مرد

0799227734-0700290005

غزنی

قاسمی

علی اکبر

229

 

مرد

0796844223

غزنی

شاه جهان

داکتر محمد عارف

230

 

مرد

0799344298

غزنی

علیزاده

محمد علی

231

 

مرد

0700277508

غزنی

رحمانی

محمد عارف

232

 

مرد

0776621939

غزنی

اعتمادی

چمن شاه

233

 

مرد

0799349072

غزنی

عرفانی

الحاج خداداد

234

 

زن

0799849199

غزنی

رضایی

شاه گل

235

 

مرد

0799345952

غزنی

سجادی

عبدالقیوم

236

 

زن

0797414314

غزنی

عظیمی

انجنیرنفیسه

237

 

زن

0799853967

غزنی

سلطانی

هما

238

 

مرد

0777243939

غزنی

اخلاقی

محمد علی

239

 

مرد

0700157328

کوچی ها

صابر

محمد یوسف

240

 

مرد

0788202020-0779202020

کوچی ها

محمدی کوچی

ملاتره خیل

241

 

مرد

0796808080

کوچی ها

حبیب افغان

حبیب الرحمن

242

 

مرد

0795200300

کوچی ها

نعیم زوی

حاجی حیدرجان

243

 

مرد

0708161950

کوچی ها

احمدزی

حاجی شیرعلی

244

 

مرد

0787684150

کوچی ها

صحرایی

الحاج حسین

245

 

مرد

0700291323

کوچی ها

احمدزی

حاجی محمد نذیر

246

 

زن

0707308933-0786972799

کوچی ها

احمدزی

حمیده

247

 

زن

0707463000-0793331033

کوچی ها

ارشاد

هیلی

248

 

زن

0700251603

کوچی ها

درانی

پروین

249

 

 

 

Share this: