ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

 

 

 

خلص سوانح روسأی

ریاست عمومی ادارۀ امور ولسی جرگه

 

 

Share this: