ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

Breaking News

ولسی جرگه در آخرین جلسه سال تقنینی،روی موضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمود.

اعضای ولسی جرگه در اخرین جلسه سال تقنینی،در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمودند.