ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

گزارش داکتر رمضان بشردوست، وکیل ولایت کابل در ولسی جرگه

گزارش فشرده از مشکلات ژورنالیستان، صدابرداران، فلم برداران، و دیگر همکاران رادیو، تلویزیون و روزنامه توسط داکتر رمضان بشردوست، نماینده ملت در ولسی جرگه.