ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

شهید شهناز همتی فرزند علی آقا در سال 1356 هـ خ در ولایت هرات متولد شد. سکونت اصلی وی ولایت هرات بوده و در زمان وکالت در شهر کابل مقیم گردید.

شهید شهناز همتی فرزند علی آقا در سال 1356 هـ خ در ولایت هرات متولد شد. سکونت اصلی وی ولایت هرات بوده و در زمان وکالت در شهر کابل مقیم گردید.

سوانح مختصر شهداي ولسي جرگه که طي حوادث تروريستي جداگانه به شهادت رسیدند.شهدای ولسی جرگه

سوانح مختصر شهداي ولسي جرگه که طي حوادث تروريستي جداگانه به شهادت رسیدند.