ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

فضل الحق کمال مدیر عمومی محتویات ویب سایت ولسی جرگه

شماره تماس: +93777649566 ايميل آدرس: fazilkamal@parliament.af http://wj.parliament.afویب سایت:

شماره تماس وکلای دورۀ شانزدهم ولسی جرگۀ، شورای ملی افغانستان

شماره تماس وکلای دورۀ شانزدهم ولسی جرگۀ، شورای ملی افغانستان