ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

نقش جرگه های، لویه جرگه و شورای ها در افغانستان

برای باز نمودن نیاز به Adobe Acrobat Reader میباشد.