ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

اعضاي كميسيونهاي دور شانزدهم ولسي جرگه سال هفتم

اعضاي كميسيونهاي دور شانزدهم ولسي جرگه سال هفتم

نهاد های حامی رسانه ها و فعالان مدنی فعالیت های دارالانشای ولسی جرگه را مورد ستایش قرار دادند.

ین نهاد ها طی نشستی با حضور خدای نظر نصرت رییس عمومی دارالانشای ولسی جرگه می گویند، پیشرفت های کاری به ویژه در بخش سهل ساختن روند اطلاع رسانی از چگونگی فعالیت های ولسی جرگه انکار ناپذیر است.

آخرین روز سیمینار دو روزه معرفی شورای ملی برای خبرنگاران زن امروز دوشنبه دنبال شد.

در این نشست که در مورد چگونگی فعالیت های مجلسین شورای ملی برای خبرنگاران زن معلومات داده میشد سید حفیظ الله هاشمی رئیس دارالانشای مشرانو جرگه، رحمیم الله غالب معاون پالیسی و مسلکی ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه، محمد نعیم واحدیار سرپرست ریاست تقنین ولسی جرگه، ژورنالیستان زن و کارکنان دارالانشاهای

کارمندان شورای ملی طی یک کمپاینی برای نیروهای امنیتی کشور خون اهدا نمودند.

این کمپاین که در الحاقیه شورای ملی برگزار گردید،هزار های سی سی خون جمع آوری گردید.

بخاطر بهبود امنیت شورای ملی،قطعه منتظره جدید امنیتی ایجاد شد.

در نشستی که به همین منظور برگزار گردید و خداینظر نصرت رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه هم حضور داشت،توسط تورنجنرال عبدالغفار غورحنگ در مورد قعطه متذکره معلومات ارائه شد.

خداینظر نصرت رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه با داکتر بشیر نجیب مسئول برنامه های صندوق وجهی ملل متحد در مقر شورای ملی دیدار نمود.

در این دیدار،مسئول برنامه های صندوق وجهی ملل متحد یک عراده موترلندکروزر را به رئیس ولسی جرگه سپرد. رئیس ولسی جرگه از مسئول برنامه های صندوق وجهی ملل متحد سپاسگزاری نموده و از کمک های این اداره در همچو شرایط در بخش های مختلف برای افغانستان و همین گونه کمک ها برای شورای ملی ابراز قدردانی نمود.

اعضاي كميسيونهاي دور شانزدهم ولسي جرگه سال هفتم

اعضاي كميسيونهاي دور شانزدهم ولسي جرگه سال هفتم

اعضاي كميسيونهاي دور شانزدهم ولسي جرگه سال ششم

اعضاي كميسيونهاي دور شانزدهم ولسي جرگه سال ششم

خدای نظر نصرت رئیس دارالانشای ولسی جرگه شورای ملی با آقای پاول سکرتر سیاسی و مسئول بخش پارلمانی سفارت روسیه ملاقات کردند.

درین دیدار رئیس دارالانشای ولسی جرگه ، آقای پاول را به شورای ملی افغانستان خوش آمدید گفته و ضمنا از همکاری کشور روسیه برای افغانستان اعلام حمایت کرد.در جریان این دیدار طرفین روی روابط سیاسی دو کشور به ویژه پارلمان های هردوطرف بحث و گفتگو کردند .

خدای نظر نصرت رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه با سید صادق رئیس UN Women resource دیدار نمود.

در این دیدار خداینظر نصرت ریس عمومی دارالانشای ولسی جرگه از ایجاد منبع توسط UN Women resource برای وکلاء ابراز قدردانی نمود و معلومات مفصل راجع به فعالیت های این مرکز ارائه کرد.