ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

اصول وظایف داخلی ولسی جرگه

برای باز نمودن اصول وظایف داخلی ولسی جرگه نیاز به Adobe Acrobat Reader میباشد.