ﺳﻪشنبه, 29 اسد 1398

کمیسیون امور عدلی وقضایی، اصلاحات اداری، مبارزه با فساد اداری و فساد اخلاقی

جلسه کمیسیون امورعدلی وقضایی، اصلاحات اداری ، مبارزه با فساد اداری وفساد اخلاقی تحت ریاست الحاج سید محمد حسن شریفی بلخابی رئیس کمیسیون دایر گردید.

کمیسیون تفتیش مرکزی، محاسبات عامه ونظارت براجرای قانون

جلسه روز سه شنبه مورخ ۲۶/۱۰/ ۱۳۹۶ کمیسیون تفتیش مرکزی ، محاسبات عامه و نظارت بر اجرای قانون تحت ریاست رئیس کمیسیون محمد حسین " فهیمی " با تلاوت چندی از آیات کلام الله مجید دایر گردید.

کمیسیون تفتیش مرکزی، محاسبات عامه ونظارت براجرای قانون

جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۷/۱۰/ ۱۳۹۶ کمیسیون تفتیش مرکزی ، محاسبات عامه و نظارت بر اجرای قانون بااشتراک معین اداری،رئیس هماهنگی و نظارت و مسولین بودجه وزارت مالیه تحت ریاست رئیس کمیسیون محمد حسین "فهیمی" با تلاوت چندی از آیات کلام الله مجید دایر گردید.

جلسه کمیسیون خاص واردات مواد نفتی، به ریاست منشی ولسی جرگه تدویر یافت

دراین جلسه که با حضور روئسا ونماینده گان کمیسیون های دایمی ولسی جرگه ومعین وزارت امور داخله، وبرخی از نماینده گان شرکت های وارد کننده مواد نفتی تدیریافته بود، واردات مواد نفتی از سال های 1390 الی 1394 که با ستفاده از معافیت مالیاتی وارد شده است مورد بحث قرار گرفت.

در جلسه کمیسیون امنیت داخلی،تحکیم سرحدات،امنیت ملی و اداره محلی

به ریاست میرداد خان نجرابی نخست روی اوضاع امنیتی کشور صحبت صورت گرفت ضمن آنکه هر یک از اعضای کمیسیون به نوبه خویش چالشها و مشکلات امنیتی ولایات مختلف را بیان نمودند جهت حل آن به مراجع مربوطه هدایت لازم ارائه نمودند. در ادامه جلسه با اشتراک معین اداری وزارت امور داخله و ریئس عمومی پاسپورت در مورد توزیع پاسپورت در سطح 34 ولایت کشور و زون های هفت گانه صحبت شد.

جلسه فوق العاده کمیسیون مصونیت ، امتیازات و حقوق وکلا

جلسه فوق العاده کمیسیون مصونیت، امتیازات و حقوق وکلا با اشتراک اعضای کمیسیون، تحت ریاست مولوی احمد الله موحد رئیس این کمیسیون برگزار گردید. در ابتدای جلسه طبق اجندا روی موضوعات امنیتی اعضای شورای ملی، بخصوص امنیت اعضای ولسی جرگه که جهت ملاقات و حل مشکلات مؤکلین شان به ولایات در ایام رخصتی های تابستانی سفر مینمایند بحث و گفتگو گردید. در این رابطه مسئولین امنیتی هریک مراد علی "مراد" معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، جنرال عبدالرحیم "شجاع" رئیس عمومی حوزه های پولیس، جنرال عبدالضیاء رئیس عمومی تفتیش، سید محمد قوماندان عمومی قطعات خاص و عبدالحمید رئیس ارکان ستر درستیز قوای مسلح به جلسه دعوت گردیده بودند تا معلومات مفصل و اقدامات خویش را به سمع اعضای کمیسیون برسانند و تدابیر امنیتی لازمیکه در نظر دراند به کمیسیون ارائه نمایند.

کمیسیون تعین شده قبلی ولسی جرگه شورای ملی جلسه فوق العاده را پیرامون دریافت راه حل برای واقعات اخیر در کشور .

در این جلسه در مورد واقعات اخیر در کشور، بخصوص واقعات دلخراش روز چهارشنبه، جمعه و شنبه کابل که باعث شهادت و زخمی شدن هموطنان ما گردیده، بحث و رای زنی نمودند.

کمیسیون های ولسی جرگه تشکیل جلسه نموده،موضوعات مختلف را به بحث گرفتند.

کمیسیون های ولسی جرگه تشکیل جلسه نموده،موضوعات مختلف را به بحث گرفتند.

گزارش خبري کمیسیون امور بین المللی ولسی جرګه

هيئت نظارتي کمیسیون امور بین المللی ولسی جر ګه تحت ریاست جغفر مهدوی معاون کمیسیون امروز چهار شنبه ۲۶ /۰۳/۱۳۹۵ د دیدار نظارتي خویش از وزارت امور خارجه در نخست با معین مالي و اداري وزارت امور خارجه ملاقات نمودند و روی موضوع نظارت با هم صحبت نمودند ، معین وزارت با هئیت نظارتي کمیسیون روی موضوعات مختلف صحبت نمود و به ایشان وعده سپرد که با هئیت همکار بود و به بخش های مربوطه هدایت نمود تا با تیم نظارتي کمیسیون همکاري نمود اسناد مورد نیاز هئیت را به دسترس شان قرار دهند

کمیسیون های ولسی جرگه تشکیل جلسه نموده، موضوعات مختلف را به بحث گرفتند.

کمیسیون های ولسی جرگه تشکیل جلسه نموده، موضوعات مختلف را به بحث گرفتند.